แพลตฟอร์มจัดการข้อมูลของลูกค้าสําหรับองค์กร (CDP)โดย Treasure Data

เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า

sbtelecom thailand treasure data

Treasure Data เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้าเชื่อมต่อกับระบบและแหล่งข้อมูลที่หลากหลายทั่วทั้งองค์กรเพื่อรวมศูนย์และรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน
ข้อมูลลูกค้ามีหลายรูปแบบ ทั้งแบบมีโครงสร้าง ไม่มีโครงสร้าง กึ่งโครงสร้าง และ CDP
จะรวมแหล่งข้อมูลเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อสร้างเรกคอร์ดลูกค้าแบบรวมศูนย์
เมื่อใช้การส่งผ่านข้อมูลแบบไม่ใช้สคีมา CDP สามารถรวบรวมข้อมูลดิบระดับเหตุการณ์โดยไม่ต้องสร้างตารางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

แก่นแท้ของ CDP นั้น
CDP เกือบจะเหมือนกับผลิตภัณฑ์ข้อมูลบนคลาวด์แบบแพ็คเกจ
ซึ่งพร้อมใช้งานทันทีเพื่อรวมและรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน
มีฟังก์ชันและคุณสมบัติมากมายที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้เร็วกว่าการสร้างแพลตฟอร์มข้อมูลด้วยตนเอง

CDP ทำได้มากกว่าแค่การรวม CDP ยังรวมฟังก์ชันต่างๆ
ที่จะช่วยให้นักการตลาดและทีมใช้ข้อมูลได้ กรณีการใช้งาน CDP ทั่วไปคือ:

  • การแบ่งกลุ่มเป็น Segmentations
  • การรวมออนไลน์เป็นออฟไลน์
  • การสร้างแบบจำลองการคาดการณ์
  • การระบุแหล่งที่มาแบบมัลติทัช
  • การปรับประสบการณ์ของลูกค้าให้เป็นแบบส่วนตัว
  • และอื่นๆ อีกมากมาย

ลงทะเบียนวันนี้