การตลาดในยุค DATA PRIVACY
PDPA ส่งผลต่อการตลาดในปัจจุบันอย่างไร

นำเสนอโดย:

softbankadaD-Servetreasure data

เวลา : 5 กรกฎาคม 2565 14.00-16.00 น. (BKK Time)

แพลตฟอร์ม: Zoom Webinar

การปฏิบัติตามกฎระเบียบความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เช่น PDPA เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักการตลาด นักการตลาดบางคนมองว่าสิ่งนี้เป็นความท้าทาย แต่นักการตลาดที่ยอมรับกฎเกณฑ์เหล่านี้มีโอกาสที่จะสร้างความไว้วางใจโดยโน้มน้าวให้ลูกค้าเชื่อว่าแบรนด์ของพวกเขาใส่ใจพวกเขาจริงๆ และความชอบด้านความเป็นส่วนตัวของพวกเขา นอกเหนือจากการมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติตามข้อกำหนดแล้ว บริษัทต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับการสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าในขณะที่ยังคงมอบประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวซึ่งเพิ่มมูลค่า ในยุคของความเป็นส่วนตัว แบรนด์ต่างๆ จำนวนมากขึ้นเลือก CDP เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับความพยายามในการจัดการความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และการจัดการความยินยอมของข้อมูล

ในการสัมมนาผ่านเว็บนี้ เราจะสำรวจภูมิทัศน์ใหม่ของการตลาดในประเทศไทยผ่าน PDPA เราจะหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์สำหรับการตลาดที่เน้นความเป็นส่วนตัว การสร้างความไว้วางใจของลูกค้า และวิธีที่ CDP สามารถให้รากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการกำกับดูแลข้อมูล

In this Webinar we will discuss:

  • PDPA จะเปลี่ยนการตลาดในประเทศไทยอย่างไร
  • ความเป็นส่วนตัวและการตั้งค่าส่วนบุคคลสามารถอยู่ร่วมกันได้หรือไม่?
  • วิธีสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าของเรา
  • เหตุใดแบรนด์ต่างๆ จึงเลือก CDP สำหรับรากฐานของข้อมูล

Speakers:

ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ

ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ

-ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

-ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักกฎหมายระหว่างประเทศและเครือข่ายสากล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ดร.ปิติ เป็นบรรณาธิการร่วมของหนังสือ “คู่มือกฎหมายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย 1.0 , 2.0 และ3.0” ซึ่งตีพิมพ์โดย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ซึ่งอาจารย์ปิติ ได้เข้าร่วมโครงการด้านกฎหมายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)ดังนี้:

  • ทำงานให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, เพื่อจัดเตรียมกฎหมายลูก เพื่อรองรับการใช้งานของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับ พ.ศ. 2562
  • เป็นผู้ทำโปรเจคและนักวิจัยให้กับสถาบันพระปกเกล้า เกี่ยวกับกฎหมายชั่วคราวเพื่อรองรับสิทธิที่ถูกลืมและวิธีการในการพัฒนา (2564)
  • ร่วมงานกับบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย ในการจัดทำโมเดล EV เพื่อแชร์ข้อตกลงในการบริการ และเก็บรวมรวบวิเคราะห์ความต้องการในการคุ้มครองข้อมู,ส่นบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
  • ร่วมงานกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์กรมหาชน) ในการวางข้อกำหนดสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(2563)
  • ร่วมงานกับบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ใรการจัดทำการวิจัยด้านกฎหมายในด้านข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการด้านความปลอดภัย (2563-2564)

ปัจจุบันอ.ปิติ เป็นผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักกฎหมายระหว่างประเทศและเครือข่ายสากล ให้กับจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย รับผิดชอบในด้านดูแลความสอดคล้องของข้อบังคับต่างๆให้เป็นไปในทางเดียวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (โดยเฉพาะกฎหมายข้ามชาติที่มีการโอนอย้ายข้อมูลระหว่างประเทศ) และ อ.ปิติ ยังได้เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับผู้บริหารของศศินทร์ (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ในด้านการดูแลระเบียบการจัดการต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

Kanin Suputipong

Kanin Suputipong

SB Telecom (Thailand)

คุณคณินมีประสบการณ์ในหลากหลายด้านในด้านโครงสร้างพื้นฐานไอที ระบบอัตโนมัติ และวิทยาการหุ่นยนต์ ด้วยประสบการณ์หลายปีในด้านโซลูชันเทคโนโลยี ช่วยในการสร้างการพัฒนาธุรกิจ การจัดการโครงการ การวางแผนการขายด้วยทักษะด้านไอที รวมถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เขาสามารถใช้แนวคิดการบริการลูกค้ากับไอทีและช่วยปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้สำหรับลูกค้า พนักงาน และการบริหาร

ณรรมล อลิเซีย ตั้งจิตอารี

ณรรมล อลิเซีย ตั้งจิตอารี

Chief Executive Officer, D-Serve Consulting

ณรรมลเป็นที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการข้อมูลเป็นระยะเวลามากกว่า 14 ปี จากการสั่งสมประสบการณ์ทำงานจริงในการจัดทำโครงการให้กับองค์กรชั้นนำทั้งใน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ยุโรป ญี่ปุ่น และในเอเชียอาคเนย์ ผลักดันให้ผู้รับการปรึกษาเป็นองค์กรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data Driven Organization) ณรรมลได้รังสรรFramework ด้านการจัดการข้อมูลมาหลากหลาย ซึ่งวถูกนำไปใช้ในระดับสากลในฐานะ data quality matrix ในการประมวลผลระดับสูง

ณรรมลเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาด้านข้อมูลแถวหน้าของภูมิภาคนี้ที่มีประสบการณ์ครบทุกมิติในด้านข้อมูล ทั้งการจัดการข้อมูล, การวางกลยุทธ์ข้อมูล, เทคโนโลยีต่างๆเกี่ยวกับข้อมูล และ การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ

ณรรมลยังได้เป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรณ์ต่างๆในเมืองไทยมากมาย รวมถึงได้รับมอบหมายให้ฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานรัฐในเรื่องมุมมองต่างๆสำหรับงานจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงในด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานรัฐหลากหลายแห่งให้สอดคล้องไปกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

Thanoos Kerdlaup

ธนุส เกิดลาภ

Head of Martech and Consulting, ADA Thailand

ธนุสมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล มากกว่า 12 ปี โดยมุ่งเน้นที่โซลูชันดิจิทัล กลยุทธ์ดิจิทัลและทรานสฟอร์มเมชั่น โซลูชันการตลาด และการวิเคราะห์ในเชิงข้อมูล

ในตำแหน่ง Head of Martech and Consulting สำหรับ ADA ในประเทศไทย บทบาทของเขาคือการช่วยลูกค้าและแบรนด์ต่างๆ ขับเคลื่อนประสบการณ์ลูกค้าเฉพาะบุคคล (Personalized Experience) เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและยอดขาย และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและลูกค้าให้ดีขึ้นด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

Sean Valencia

Sean Valencia

Marketing Manager, APAC, Treasure Data

ฌอน จัดการการตลาด APAC สำหรับ Treasure Data และประจำอยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เขาสำเร็จการศึกษา MBA จากมหาวิทยาลัยฮิโตสึบาชิ และเคยทำงานด้านการตลาดให้กับธนาคารออนไลน์ในสหรัฐอเมริกามาก่อน

Registration has closed